Tibbiyot / farmasevtika xodimi uchun xabar shakli


  BirlamchiYakuniy


  І. BEMOR HAQIDA MA'LUMOT


  erkakayol


  asoratlarsiz tuzalishasoratlar bilan tuzalish


  ІІ. NOJO‘YA TA'SIR/SAMARADORLIKNING YO‘QLIGI HAQIDA MA'LUMOT


  ІІІ. ShUBHALI DORI VOSITASI (ShDV), ShDV IShLAB ChIQARUVChILARI HAQIDA MA'LUMOT


  xayo'qnoma'lum


  shunga o‘xshashboshqanoma'lum


  ІV. BIR VAQTDA QABUL QILINGAN DORI VOSITALARI HAQIDA MA'LUMOT (nojo‘ya ta'sirni to‘g‘rilash uchun ishlatirgan dorilar bundan mustasno)


  V. NOJO‘YA TA'SIRLARNING TO‘G‘RILASh VOSITALARI


  xayo'q


  xayo'q


  xayo'q


  xayo'q


  VI. NT VA ShDV NING KLINIK NISBATLARI O‘RTASIDA SABABIY MUNOSABATI

  NT- nojo‘ya ta'sir

  NR - nojo‘ya reaksiya

  SY - samaradorlikning yo‘qligi

  ShDV - shubhali dori vositasi