Marketing

Ishlab chikargan dori vositalarini sotishga chikarishda iste’molchilar talablariga tayanib ish tutish korxona strategiyasining asosi bulib xisoblanadi. Bizning strategiyaga ko‘ra, ishlab chiqariladigan va sotiladigan mahsulotlar iste’molchining did va talablariga mos kelishi shart. Bu avvalam bor, dori mahsulotining sifatidir. Dorining sifati iste’molchiga mahsulotni kabul qilganda uning xavfsizligi, ta’sirchanligi va sifatliligiga kafolat bera oladigan integral tizimdek bo‘lmogi kerak. Ayni paytda, mahsulotdagi ta’sirchanlik va xavfsizlik xam dori mahsulotining sifatini belgilab beruvchi o‘lchovlar hisoblanadi.

MChJ «REMEDY GROUP» QKsi doimiy ravishda o‘z mahsulotlarining narxi, ichki va tashqi bozordagi raqobatdosh korxonalar ustida marketing izlanishlari olib boradi.